ARS REGIA

3 kwietnia 2006 r. - Uruchomienie nowej strony Ars Regii


Z rado¶ci± obwieszczamy uruchomienie www.arsregia.pl, od¶wie¿onej wersji strony naszego pisma.

Zapraszamy do regularnego odwiedzania naszego serwisu, bêdziemy go bowiem regularnie uzupe³niaæ o nowe teksty. W najbli¿szym czasie równie¿ uruchomimy biuletyn informacyjny, do którego zapisywanie siê, z powodów technicznych, jest chwilowo niemo¿liwe - za co przepraszamy.